„Polski system wsparcia dzieci” to tylko nazwa? Miażdżące wyniki kontroli NIK

Dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziny nie mogą liczyć na łatwo dostępną i skuteczną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. System pomocy jest źle zorganizowany. Dzieci diagnozowane są zbyt późno, do tego trwa to zbyt długo, a następnie pomoc jest planowana i udzielana nierzetelnie. W części placówek nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii, a ponadto ograniczano czas zajęć dzieci. Brakuje także kompleksowości i spójności prowadzonego wsparcia, bo różne placówki udzielające pomocy dziecku nie współpracują ze sobą – Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport inspekcji 26 placówek pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.
Source: niepelnosrpawni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.