Sejm za dodatkowym wsparciem dla kombatantów

Sejm przyjął w piątek 15 marca nowelę ustaw dotyczących uprawnień kombatantów i osób represjonowanych. Zakłada ona m.in. przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących tzw. żołnierzom-górnikom.
Source: niepelnosrpawni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.